Kontakt

Prevádzka:
Monte Weby
Hurbanovo námestie 46
972 01 Bojnice

Email:
robert@dobreweby.sk
helpdesk@makromont.sk

Telefónne čísla:
0940 747 700
0948 100 400

Fakturačné údaje:
MAKROMONT s.r.o.
Hornoulická 17
972 01 Bojnice

IČO: 36 696 218
DIČ: 20 222 70 217
IČ DPH: SK 20 222 70 217

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd.: Sro, vl. č. 17251/R

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.: 
IBAN SK90 1100 0000 0026 2904 6435
Slovenská sporiteľňa a.s.:
IBAN SK76 0900 0000 0051 2957 9116

 

Ako nás nájdete?